Nieuwsbrief

Inschrijven voor nieuwsbrief:


AdvertentiesZoek een makelaarPrivacy


Privacy bij 1001makelaars.nl
1001makelaars vindt de discussie over privacy op Internet en het gebruik en/of misbruik van persoonsgegevens  door providers van het allergrootste belang. 1001makelaars.nl is namelijk van mening dat er heel zorgvuldig met de gegevens van haar gebruikers omgesprongen moet worden en zal uw persoonlijke gegevens dus ook nooit aan anderen verstrekken zonder dat u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven.


Bescherming van persoonsgegevens
Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Als onlinecommunicatie adviesbureau leveren wij producten en diensten op specifiek gericht op internetcommunicatie. Bij afname van onze diensten of producten of wanneer u contact heeft met ons leggen wij de persoonsgegevens vast. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw dienst of produc en het onderhouden van contact met u als klant.

 

Persoonsgegevens worden voorts door ons gebruikt om u gericht te informeren over 1001makelaars en ontwikkelingen in de makelaarsbranche die voor u relevant kunnen zijn.

 

Het gebruik van de website
Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze sites te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Alle personen die van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn aan geheimhouding daarvan gehouden.


Verstrekking van gegevens aan derden
Wij kunnen door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.


Wijzigingen
Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van deze privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacystatement van toepassing.

Tot slot
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop 1001makelaars.nl met uw gegevens omgaat, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met 1001makelaars.nl, Heetakker 19, 3762 AZ Soest.

 

Datum plaatsing: 1 oktober 2006