Nieuwsbrief

Inschrijven voor nieuwsbrief:


AdvertentiesZoek een makelaarMakelaarsverenigingen


Er zijn in de makelaarsbranche drie belangenverenigingen. Naast de grootste en bekendste NVM zijn er ook VBO en LMV. Deze verenigingen van makelaars zorgen belangenbehartiging richting overheid en politiek, en kwaliteit en betrouwbaarheid van de makelaarskantoren. Lees hieronder meer over de verschillende makelaarsverenigingen. 

 
Makelaarsvereniging NVM – Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen
 
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en andere vastgoeddeskundigen. De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft al meer dan honderd jaar doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Marktinzicht, expertise en visie liggen ten grondslag aan onze positie. Er zijn inmiddels 4046 leden bij de vereniging aangesloten.
 
De NVM-makelaar is dé adviseur voor particuliere en professionele opdrachtgevers in alle facetten van de woningmarkt. NVM-makelaars onderscheiden zich ten opzichte van andere ondernemers in dit vakgebied op grond van kwaliteit, dienstverlening, advies en vakkennis. Ze werken permanent aan verbetering van kennis en kunde door opleidingen, trainingen en deelname aan relevante workshops, seminars en dergelijke. Tevens blijft de NVM-makelaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, de regelgeving en wetgeving van de overheid en juridische en overige aspecten op het vakgebied van wonen. Hierdoor kan hij een breed scala van diensten aanbieden. Of het nu gaat om koop/verkoop, huur/verhuur, nieuwbouw, taxaties, advisering over financiering of onteigening, een NVM-makelaar is de specialist op het gebied van de aan – of verkoop van uw woning.
 
 
Makelaarsvereniging VBO – Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed
 
De VBO is de snelst groeiende en meest actieve brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. De ruim 900 aangesloten makelaars stellen de consument centraal en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

De VBO-makelaars zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst om hun vakkennis bij te houden. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is de VBO-makelaar gehouden aan de gedragscode. Op het handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege.
Kortom bent u op zoek naar een makelaar die de beste diensten levert voor de scherpste tarieven? De VBO Makelaar, díe weet waar u zich thuis voelt.
 
 
Makelaarsvereniging LMV – Landelijke Makelaars Vereniging
 
De Landelijke Makelaars Vereniging is een actieve vereniging van makelaars in onroerende zaken. De vereniging werd in 1987 opgericht. Het doel van de LMV is het behartigen van de belangen van de makelaardij in onroerende zaken en van de aangesloten leden. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met het algemeen belang en dat van de consument. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de continuïteit en de kwaliteitsverhoging van de makelaardij in onroerende zaken. In de afgelopen jaren is de LMV uitgegroeid tot een flexibele organisatie met bijna 500 hooggekwalificeerde leden. Verwacht wordt dat de groei in de komende jaren zal doorzetten. De Kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de LMV Erecode en duidelijke sancties. Er worden veel inspanningen verricht om de leden-makelaars te vormen en bij te scholen tot gemotiveerde, vakbekwame en integere makelaars. Hierbij wordt nauw samengewerkt met makelaarsopleidingen.
 
De LMV stelt in haar beleid de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle ontwikkelingen in de markt voor onroerende zaken vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de belangen van de consument. Uitgangspunt is het creëren van een transparante markt, een vrije makelaars keuze voor de consument, het bevorderen van de kwaliteit van de aangesloten makelaars en in dit kader het stellen van eisen aan de uitoefening van het makelaarsberoep. De consument is bovendien gebaat bij duidelijke beroepsregels en een dergelijke tuchtrechtspraak. De LMV stelt zich hierbij actief op als gesprekspartner in het overleg met de landelijk overheid en andere belangenorganisaties.